A3holding Finances ®

En kredit binder dig och måste betalas tillbaka. Kontrollera din finansieringskapacitet innan du binder dig.

Leasing

Leasing är ett uthyrningssystem genom vilket en kund hyr en fastighet. Han har dock en köpoption i slutet av den avtalade perioden. Få ett leasingavtal, på A3holding Finances ®, upp till 75 000 euro till en fast ränta från 1.75% året runt.

En kreditformel som består av att hyra lös eller fast egendom med ett löfte om försäljning.

X