A3holding Finances ®

En kredit binder dig och måste betalas tillbaka. Kontrollera din finansieringskapacitet innan du binder dig.

Redo för konsumtion

Konsumentkredit är den kategori av krediter som beviljas individer av vår struktur för att finansiera köp av varor och tjänster, stora utgifter för utrustning (bilar, inredning). Få konsumentkrediter från oss för upp till 50 000 euro till en fast ränta från 1.75% per år.

Beviljas till hushållen för att de ska kunna finansiera inköp av varor och tjänster.

X