Hemförsäkring

Den grundläggande hemförsäkringen erbjuder täckning mot åtminstone hyresrisker, utöver de grundläggande garantierna (brand, vattenskador, stöld, glasbrott etc.). Däremot går multiriskhemförsäkringen längre, genom att erbjuda dig till exempel en privaträttslig ansvarsgaranti som täcker alla skador som du eller någon av boendets boende orsakar till en tredje part. Skydd för personlig egendom kan också köpas.

Faktum är att MRH-kontraktet är ett mer komplett skydd, med många valfria garantier. MRH-försäkringen skyddar alltså inte bara ditt hem, som ett grundläggande hemförsäkringserbjudande, utan även din egen person, alla andra boende i hushållet samt dina personliga materiella gods.

Att välja en hemförsäkring med flera risker gör att du kan täckas mer effektivt.

Och förutom att täcka dig mer omfattande samtidigt som du i slutändan ökar räkningen relativt lite ekonomiskt sett, har en multiriskhemförsäkring fördelen att skydda dig utifrån din profil och din situation.

X