Hälsoförsäkring

Syftet med sjukförsäkringen är att täcka hela eller delar av dina hälsokostnader som inte täcks av det obligatoriska systemet. Det gäller endast sjukvårdskostnader (läkarkonsultation, sjukhusvårdskostnader, optik- och tandvårdskostnader etc.).

X