Låntagarförsäkring

Låntagarförsäkring (eller bostadslån/bolåneförsäkring) är en garanti som tecknas för att täcka ett lån, vare sig det är ett bostadslån eller en konsumentkredit, för att garantera betalning av låneavbetalningarna i det fall låntagaren inte kan att återbetala hela det återstående kapitalet.

Låntagarförsäkring garanterar täckning av hela eller delar av löptiden för ett bostadslån eller konsumentlån i följande fall: Sjukdom och dödsfall; Total och oåterkallelig förlust av autonomi; Förlust av jobb; Tillfällig arbetsoförmåga.

För att vara tydlig, om du tar hand om 60% av de månatliga betalningarna av ett bolån, kommer låntagarförsäkringen att ersätta 60% av det återstående kapitalet om något händer dig.

X