A3holding Finances ®

Kredyt zobowiązuje i musi zostać spłacony. Sprawdź swoją zdolność finansowania przed podjęciem zobowiązania.

Gotowy do spożycia

Kredyt konsumencki to kategoria kredytów udzielanych osobom fizycznym przez naszą strukturę na sfinansowanie zakupu towarów i usług, dużych wydatków na sprzęt (samochody, wyposażenie). Uzyskaj od nas kredyt konsumencki do 50 000 euro o stałej stawce na 1.75% rocznie.

Przyznawane gospodarstwom domowym w celu umożliwienia im finansowania zakupów towarów i usług.

X