Ubezpieczenie kredytobiorcy

Ubezpieczenie kredytobiorcy (lub ubezpieczenie kredytu/kredytu mieszkaniowego) to gwarancja zaciągana na pokrycie kredytu, czy to kredytu mieszkaniowego, czy kredytu konsumenckiego, w celu zagwarantowania spłaty rat kredytu. na spłatę całego pozostałego kapitału.

Ubezpieczenie kredytobiorcy gwarantuje pokrycie całości lub części zapadalności kredytu hipotecznego lub kredytu konsumenckiego w następujących przypadkach: Choroba i Śmierć; Całkowita i nieodwracalna utrata autonomii; Utrata pracy; Tymczasowa niezdolność do pracy.

Żeby było jasne, jeśli zadbasz o 60% miesięcznych spłat kredytu hipotecznego, to ubezpieczenie kredytobiorcy zwróci 60% pozostałego kapitału, jeśli coś Ci się stanie.

X