Låntakerforsikring

Låntakerforsikring (eller boliglån/boliglånsforsikring) er en garanti som er tegnet for å dekke et lån, enten det er boliglån eller forbrukskreditt, for å garantere betaling av låneavdragene i tilfelle låntaker ikke er i stand til å tilbakebetale hele gjenstående kapital.

Låntakerforsikring garanterer dekning av hele eller deler av løpetiden på et boliglån eller forbrukslån i følgende tilfeller: Sykdom og dødsfall; Totalt og irreversibelt tap av autonomi; Tap av jobb; Midlertidig arbeidsuførhet.

For å være tydelig, hvis du tar deg av 60 % av de månedlige innbetalingene på et boliglån, så vil låneforsikringen tilbakebetale 60 % av den gjenværende kapitalen hvis noe skjer med deg.

X