A3holding Finances ®

Kredīts uzliek saistības un ir jāatmaksā. Pirms saistību uzņemšanās pārbaudiet savu finansējuma spēju.

Gatavs patēriņam

Patēriņa kredīts ir kredītu kategorija, ko mūsu struktūra piešķir privātpersonām, lai finansētu preču un pakalpojumu iegādi, lielus izdevumus par aprīkojumu (automašīnām, mēbelēm). Saņemiet no mums patēriņa kredītu līdz 50 000 eiro ar fiksētu likmi vietnē 1.75% gadā.

Piešķir mājsaimniecībām, lai tās varētu finansēt preču un pakalpojumu iegādi.

X