A3holding Finances ®

Кредит ви ангажира и трябва да бъде изплатен. Проверете капацитета си за финансиране, преди да се ангажирате.

готов за консумация

Потребителският кредит е категорията кредит, предоставен на физически лица от нашата структура за финансиране на покупка на стоки и услуги, големи разходи за оборудване (автомобили, обзавеждане). Вземете потребителски кредит от нас за до 50 000 евро при фиксирана лихва от 1.75% на година.

Предоставя се на домакинствата, за да им се даде възможност да финансират покупки на стоки и услуги.

X