Застраховка на кредитополучателя

Застраховка на кредитополучателя (или жилищен кредит/застраховка за жилищен заем) е гаранция, взета за покриване на заем, независимо дали е жилищен или потребителски кредит, за да се гарантира плащането на вноските по кредита. в случай, че кредитополучателят не е в състояние за погасяване на целия останал дължим капитал.

Застраховката на кредитополучателя гарантира покритие на всички или част от падежите на ипотечен или потребителски кредит в следните случаи: болест и смърт; Пълна и необратима загуба на автономия; Загуба на работа; Временна неработоспособност.

За да бъде ясно, ако се грижите за 60% от месечните плащания по ипотека, тогава застраховката на кредитополучателя ще възстанови 60% от останалия капитал, ако нещо се случи с вас.

X